Kurucumuzun Mesajı

Süt ve süt ürünlerini, yasal şartlar doğrultusunda sağlıklı ve kaliteli girdilerle, ileri teknolojiyle hijyenik koşullarda gerçekleştirerek, tüm tedarik zinciri boyunca ürün sağlığını ve güvenliğini koruyarak, iletişime açık, katılımcılığı teşvik eden şeffaf yönetim anlayışı, takım ruhuna sahip, işini seven ve sahiplenen, kendini geliştiren çalışanlarıyla, etkinliği sürekli iyileştirilen yönetim sistemleriyle sağlıklı, kaliteli, katkısız ve tamamen doğal ürünlerimizi milletimize sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Prof. Dr. Mehmet HABERAL
Yönetim Kurulu Başkanı

Açkar Süt Ürünleri ismini Kaçkar Dağı Yaylalarından biri olan Açkar Yaylasındın almıştır.

Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Açkar Süt Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın çocukluk yıllarında çobanlık yaptığı Açkar Merası, Hemşin Yaylalarında bir meranın adıdır. Bu mera, Hemşin Yayla Şenliklerinin açılışının yapıldığı ve önünde boğaların güreştiği geniş düzlüğü olan bir otlaktır.

Hemşin Yaylalarında, 15 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında coşkulu kalabalıklarca kutlanan yayla şenliklerinde, çok çeşitli yöresel eğlenceler düzenlenmekte, geceleri ay ışığında tulum eşliğinde horonlar oynanmakta, gün boyu çalışan yaylacılar yorgunluklarını akşam düzenlenen bu eğlencelerle atmaktadır.

Özellikle Açkar Merası, bu döneme özgü bekletilip o tarihlerde büyük ve küçükbaş hayvanların otlaması için açılışın yapıldığı özel bir meradır.

Açkar Ürünlerinde kullanılan çiğ sütler kalite ve doğallıktan ödün vermeden Ankara Kızılcahamam’daki Başkent Üniversitesi Çiftliği’nin de aralarında bulunduğu çevre çifliklerinden toplanmaktadır.

İnsan sağlığına faydalı, yüksek kaliteli ve lezzetli süt elde edilmesi amacıyla, Avrupa Birliği Standartlarında süt üretimi yapılan bu çiftliklerde yetiştirilen büyükbaş hayvanlar, veteriner kontrolünde temiz ve en doğal besinler ile beslenmektedirler.

Süt verimi yüksek Holstein (Siyah Alaca) ineklerin, laktasyon döneminde süt verimi 5.000 – 7.000 lt arasında olmakla birlikte, ıslahı yapılmış ve üstün olanlar arasından seçilimler sayesinde bu oran 10.000 litreye kadır ulaşmakta olup, süt yağ oranı %3 -3.5 arasında değişmektedir. İklim şartlarına kolay adapte olan, yüksek döl verim özelliğine sahip Simental (Sarı Alaca) ineklerde ise günlük süt üretimi 6.500 litre olup, süt yağ oranı %4.2’ civarındadır.

Açkar Ürünlerinde kullanılan çiğ sütler kalite ve doğallıktan ödün vermeden Ankara Kızılcahamam’daki Başkent Üniversitesi Çiftliği’nin de aralarında bulunduğu çevre çifliklerinden toplanmaktadır.

İnsan sağlığına faydalı, yüksek kaliteli ve lezzetli süt elde edilmesi amacıyla, Avrupa Birliği Standartlarında süt üretimi yapılan bu çiftliklerde yetiştirilen büyükbaş hayvanlar, veteriner kontrolünde temiz ve en doğal besinler ile beslenmektedirler.

Süt verimi yüksek Holstein (Siyah Alaca) ineklerin, laktasyon döneminde süt verimi 5.000 – 7.000 lt arasında olmakla birlikte, ıslahı yapılmış ve üstün olanlar arasından seçilimler sayesinde bu oran 10.000 litreye kadır ulaşmakta olup, süt yağ oranı %3 -3.5 arasında değişmektedir. İklim şartlarına kolay adapte olan, yüksek döl verim özelliğine sahip Simental (Sarı Alaca) ineklerde ise günlük süt üretimi 6.500 litre olup, süt yağ oranı %4.2’ civarındadır.

Açkar tesisimiz, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” (SKHKKY) ve “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” (ÇİLY) kapsamında yer alan tüm hüküm ve esaslara uygunluğu sağlayarak Çevre İzin Belgesi’ni (2015/12) almıştır.

Bu yönetmelikler kapsamında emisyonun atmosfere salınım yapıldığı bacamızda 2 yılda bir teyit ölçümleri yapılmaktadır. “Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği”nce; fabrikamızın atık suyu, arıtma tesisimizde kimyasal ve mikrobiyolojik arıtım sonrasında Kazan Belediyesi kanalizasyonuna deşarj edilmektedir. Tehlikeli ve tehlikesiz atıklarımız, “Atık Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında ayrı ayrı depolanarak lisanslı firmalara geri kazanım ve bertaraf işlemleri için gönderilmektedir.

İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimleri, belirtilen formatta ve zamanda Bakanlığın sitesine online olarak iletilmektedir. Her yıl düzenlediğimiz “Çevre Bilinçlendirme ve Atık Yönetimi Eğitimleri” ile çalışanların ve tedarikçilerin çevre korunması konusunda farkındalıklarının artması sağlanmaktadır.

Yaygın kelimeler olarak süt sektöründe kullanılmasına rağmen bizim için farklı bir gerçekliği var bu iki kelimenin. Tüm ürünlerimizi geleneksel tatlara uygun ve tamamen insan sağlığını göz ününde bulunduran bir kalite anlayışı ile üretmekteyiz. Tüm ürün reçetelerimiz geleneksel tatları muhafaza edecek biçimde orijinal üretim teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ürünlerimiz için standart raf ömürleri belirleyebilmek için sadece soğuk zincirin bozulmaması konusunda hassas davranmaktayız.

Bol sütten, ileri teknoloji kullanarak gerçekleştirdiğimiz ürünlerimiz için Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TS EN ISO 22000 Gıda Güveliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 9001:2015 sertifikalarına sahibiz. Uluslararası kalite tescili bu belgeler, tesisimizde üretilen her ürünün Avrupa standartlarında hijyen koşullarında üretildiği ve kontrol edildiği anlamını taşımaktadır. Bunun da ötesinde kullanımına belirli oranlarda izin verilen koruyucu ve katkı maddelerinin hiçbirini kullanmamaktayız. Hammaddemizi yakın çevredeki çiftliklerden temin etmekte taze sütü zaman kaybetmeden ürüne dönüştürmekteyiz. Ürün kontrolü fabrikamız laboratuvarlarında uzman personelimiz tarafından sağlanmakta olup ve belirli periyotlarda üretimde kullandığımız çiğ süt, işletme suyu ve bitmiş ürünlerde akredite laboratuarlarda analizler yaptırmaktayız.

Herşey sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketicilerimizle buluşturmak için…